35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

7

      Dzień pierwszy marca 2019 roku zapisze się w annałach nie tylko jako obchody Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych. Tego wyjątkowego dnia mieliśmy zaszczyt i przyjemność brać udział w dotychczas najważniejszym święcie, które na piedestale postawiło jednego z najbardziej niezłomnych żołnierzy.

      Wydawać by się mogło, że nadanie patrona i sztandaru to ot kolejny apel. Jednak dla społeczności szkolnej zmieniło się wiele. Symbolicznie nowa – dumna - nazwa szkoły to tak naprawdę nowa tożsamość, nowe świadectwo i nowe zobowiązania wobec każdego, kto będzie reprezentował Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze. Ten dzień był ukoronowaniem wieloletnich starań pracowników, uczniów, absolwentów, władz gminy, a nawet pracodawców. Nikt nie przeszedł obojętnie wobec szczytnej idei, która wywrze wpływ na przyszłe roczniki uczniów.

     Uroczystości rozpoczęły się przemarszem rodziców, pocztu sztandarowego i wszystkich pozostałych uczniów i nauczycieli. To było niesamowicie dumne i piękne uczucie, gdy mieszkańcy Zatora z podziwem i uśmiechem patrzyli na płótno z wizerunkiem Rotmistrza. Po dotarciu w okolice Urzędu Miasta do pochodu dołączyła zatorska Orkiestra Dęta, z którą wspólnie w rytm przemierzaliśmy główne ulice rynku. Punktem kulminacyjnym była Msza Święta, podczas której Rodzice przekazali sztandar Pani Dyrektor, a ta uczniom. Po poświęceniu już najważniejszego symbolu szkoły ten opuścił gotycki kościół w towarzystwie obecnego 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej i szkół podstawowych ziemi zatorskiej. Uformowany przemarsz objął w kolejności reprezentantów ułańskiej kawalerii konnej, następnie wspominaną Orkiestrę, później przedstawicieli Wojska Polskiego, poczet sztandarowy z flagą i wizerunkiem patrona, pozostałe poczty, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych oraz rzesze uczniów, nauczycieli i rodziców. Tak liczny przemarsz wymagał właściwej organizacji i zabezpieczenia, za co szczególnie dziękujemy zatorskiej Policji. To niezwykłe jak wiele osób zgromadziło i poczuło się do bycia częścią obchodów. Jesteśmy pewni, że ten pochód zostanie na długo zapamiętany nawet przez postronnych mieszkańców Zatora.

     Po dotarciu na Aulę Centrum Aktywizacji Zawodowej przystąpiliśmy do części oficjalnej nadania patrona. Głos zabrali m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Zatora Pan Stanisław Orlicki, który odczytał uchwałę o nadaniu imienia oraz wielu znamienitych gości jak Poseł na Sejm RP pan Zbigniew Biernat, Wicewojewoda Pan Zbigniew Starzec, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Iwona Gibas, Małopolska Kurator Oświaty pani Halina Cimmer, Starosta Oświęcimski Pan Marcin Niedziela, Prezes Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rtm. Witolda Pileckiego w Chrzanowie rtm. dr n med. Ryszard Sobieraj czy Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Pani Maria Nitka. Odczytano nawet adresy autorstwa Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Pani Premier Beaty Szydło oraz Marszałka Województwa Pana Witolda Kozłowskiego. Oczywiście podniosłe słowo przewodnie należało do gospodarzy: Pani Dyrektor Marty Bies i Pana Burmistrza Mariusza Makucha. Gwoździem programu oficjalnego było… symboliczne przybicie gwoździa przez każdego z darczyńców, który wspomógł ideę sztandarową.

     Po części oficjalnej przeszliśmy do rewelacyjnego spektaklu okolicznościowego zaprezentowanego przez uczniów szkoły w asyście pań polonistek. Przybliżony dramat życiorysu naszego nowego patrona wywoływał łzy na przejętej publiczności. W tej doniosłej atmosferze wyprowadzono sztandary i zaproszono wszystkich serdecznych Gości na catering przygotowany przez naszą szkolną gastronomię. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że przygotowane zakąski były na najwyższym poziomie. Podobnie z resztą jak piękny okolicznościowy tort ufundowany przez darczyńców. Stworzony specjalnie z okazji 5-lecia istnienia naszej szkoły na rynku oświatowym z każdym kolejnym cięciem szybko kurczył się i rozchodził wśród obecnych. Wizytę uświetniły także wpisy w przygotowanej księdze pamiątkowej, która na zawsze będzie przypominać o tym, co się wydarzyło w tym wyjątkowym dniu. Mimo krótkiej historii szkoły i całej przyszłości jaka przed nami już dziś wiemy, że ta uroczystość była najważniejszą w dziejach WZS. Dziękujemy wszystkim za obecność w tym dniu, za wszystkie ciepłe słowa i wsparcie. Czerpiąc z wzorca nowego patrona postaramy się nigdy nie zawieść tych, którzy na nas liczą. Dziękujemy!

 

 Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony