35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

FE POWER

       Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż nasza szkoła kolejny raz zakwalifikowała się do udziału w programie Erasmus Plus. W ramach programu nasz projekt „Tylko praktyka czyni mistrza” będzie realizowany w Wielozawodowym Zespole Szkół im . rtm. W. Pileckiego, w terminie od 1.09.2019 do 31.08.2020 roku.


      Projekt w pełni jest sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu Erasmus Plus „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Nadrzędnym celem projektu jest rozwój i doskonalenie kształcenia praktycznego w naszej szkole oraz zwiększenie kompetencji językowych, zawodowych i społecznych 30 uczestników projektu. Ponadto, pragniemy jako placówka oświatowa rozszerzyć bazę partnerów szkoły o organizacje i przedsiębiorstwa włoskie, a także dzięki uruchomieniu włoskich praktyk podnieść standardy edukacji w naszej szkole. Udział uczniów w projekcie ma na celu nabycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy oraz rozwój ich umiejętności językowych. Dzięki tym praktykom uczniowie nie tylko zdobędą doświadczenie zawodowe, ale także rozwiną kluczowe kompetencje społeczne niezbędne do osiągnięcia sukcesu w życiu, takie jak samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy czy wysoka odporność na stres i oczywiście poznawcze – czterotygodniowy pobyt w słonecznej Italii . Wyjazd w ramach projektu z pewnością przyczyni się do dalszego doskonalenia zawodowego oraz wdrożenia zdobytych umiejętności w pracy zawodowej.

Trzydziestu uczniów kształcących się na kierunkach: technik informatyk, technik mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki, wyjedzie w terminie 27.01.2020 – 23.02.2020, do malowniczej miejscowości na południu Włoch, Consenzy, gdzie odbędą czterotygodniowy staż zawodowy . Uczniowie pragnący wziąć udział w projekcie, będą uczestniczyć w procesie rekrutacji przeprowadzonej w WZS, w wyznaczonym terminie. Wybrane zostanie 30 osób, spełniające kryteria określone w regulaminie rekrutacji zamieszczonym poniżej, które zakwalifikują się do wyjazdu.

Nieodłącznym elementem wyjazdu będzie przygotowanie uczestników i ich rodziny do mobilności. Będą to liczne zajęcia i spotkania w ramach których, uczniowie poznają cele projektu oraz szczegółowy plan wyjazdu.   Zajęciach językowe (język włoski i angielski) oraz kulturowo – pedagogiczne - pomogą im lepiej przygotować się do mobilności. Podczas zajęć językowych uczestnicy poznają głównie słownictwo związane z komunikacją w życiu codziennym, ale też z językiem zawodowym w poszczególnych branżach zawodowych. W ramach wsparcia kulturowego zostaną przedstawione najważniejsze informacje na temat kultury, tradycji i obyczajów panujących we Włoszech. Natomiast zajęcia z pedagogiem umożliwią uczniom wzajemne poznanie się, wzmocnią poczucie własnej wartości oraz przygotują do kilkutygodniowego rozstania z bliskimi, co dla niektórych uczestników może być zupełnie nowym i trudnym doświadczeniem. Pedagog przygotuje uczestników do efektywnego nawiązywania kontaktów w nowym środowisku oraz przedstawi skuteczne metody współpracy z nowym pracodawcą oraz między sobą.

Każdy z uczniów po odbytej mobilności otrzyma Europass- Mobilność – dokument stanowiący potwierdzenie kompetencji zdobytych za granicą oraz certyfikaty wydane przez organizację przyjmującą i wysyłającą. Dodatkowo uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach, podczas których zostanie im przedstawiony sposób tworzenia dokumentu Europass - CV, umożliwiającego tworzenie Curriculum Vitae w międzynarodowym języku angielskim według europejskich standardów.

Przed planowanym wyjazdem koordynator projektu zorganizuje spotkanie uczestników wyjazdu wraz z opiekunami, które ma na celu zapoznanie z głównymi założeniami i zasadami uczestnictwa w projekcie. Będzie to też decydujący moment, gdyż każdy uczeń wraz z opiekunem podpisze umowę, porozumienie o programie zajęć oraz zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności ECVET. Podpisanie w/w dokumentów przez uczestnika jest wiążące, zarówno dla uczestnika jak i dla organizatora wyjazdu i tylko zdarzenie losowe może być przyczyną zerwania umowy .

Udział w projekcie jest bezpłatny - uczestnikom zostanie zapewnione zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, podróż (samolot; obydwie strony) do Włoch, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki oraz ubrania robocze i rozmówki polsko – włoskie. Wszystko sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Uczniom podczas wyjazdu będzie towarzyszyć 2 opiekunów – pracowników WZS im. rtm. W. Pileckiego w Zatorze.

   Rekrutacja do projektu odbędzie się w październiku 2019r. – konkretna data i zasady zostaną ogłoszone na stronie internetowej WZS im. rtm. W. Pileckiego oraz na tablicy informacyjnej, przy szkolnym Sekretariacie (II piętro, pokój 2.05) tj budynek CAZ, ul Słowackiego 15.

Formularz zgłoszeniowy - załącznik 1

Regulamin rekrutacji

Wnioski na wyjazd prosimy składać w sekretariacie (II piętro, pokój 2.05) tj budynek CAZ, ul Słowackiego 15, lub do koordynatora projektu pani Moniki Węgiel do dnia  18.10.2019r. (środa).

 

Spotkanie przygotowawcze dla uczestników i ich opiekunów planowane jest w grudniu 2019 r. Szczegółowa data i godzina zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

Wszelkich informacji na temat projektu i rekrutacji udziela Pani Monika Węgiel – koordynator projektu.

FE POWER    5     2     4    
   

 Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony