Akredytacja w programie Erasmus+

Już oficjalnie możemy poinformować, że nasza szkoła otrzymała akredytację w programie Erasmus+.

Akredytacja umożliwi nam uczestniczenie w regularnych projektach międzynarodowych czyli udział naszych uczniów w zagranicznych mobilnościach praktyk zawodowych, a kadry pedagogicznej w szkoleniach.

Akredytacja w Erasmus+ jest symbolem wysokiej jakości edukacji i zaangażowania instytucji w rozwój europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji.

Facebook