35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze


Skład Zarządu Rady Rodziców Wielozawodowego Zespołu Szkół w roku szkolnym 2022 / 2023

Przewodnicząca Rady Rodziców - Rybak Magdalena
Z-ca - Kamińska Agata
Skarbnik - Rybak Magdalena
Sekretarz - Hałatek Dorota

 

 

Wpłaty na konto Rady Rodziców
 
8481 3600 0000 1851 1430 000 010
z dopiskiem - klasa i nazwisko ucznia

 

 

Dokumenty ubezpieczenia:

Ogólne warunki ubezpieczenia

Postanowienia odmienne z tabelą

Zgłoszenie wypadku z ubezpieczenia

Zasady oceny uszczerbku dla lekarzyWstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony