Nasze kierunki

Technik organizacji turystycznej

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji turystycznej jest przygotowanie absolwenta do organizacji, koordynacji i nadzoru obsługi turystycznej. Absolwent potrafi badać rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych, a także efektywności finansowej i społecznej firm turystycznych.

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy - zgodnie z zasadami żywienia.

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

Technik informatyk

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysłu skończywszy na rozrywce.Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej.

Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka

Technik mechatronik

Mechatronika – to dziedzina techniki, która została zapoczątkowana w latach 70. XX wieku, początkowo w Japonii na bazie nowych osiągnięć w elektronice. Z czasem zaczęła się rozwijać w dziedzinę akademicką, co stało się podstawą do nauczania jej na poziomie szkół średnich zawodowych i zasadniczych

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Kształcimy w takich kierunkach jak m.in:  fryzjer, kucharz, cukiernik, elektryk i wiele innych

Terminy rekrutacji

 

Termin Czynność Miejsce
od 13 maja 2024 r. do 4 lipca 2024 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wniosek generowany za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej

https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/omikron-public/

Sekretariat – budynek CAZ
ul. Słowackiego 15,
II piętro
od 21 czerwca 2024 r.
do 4 lipca 2024 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje. Sala 2.03 – budynek CAZ
ul. Słowackiego 15,
II piętro
od 13 maja 2024 r. do 11 lipca 2024 r. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. Sekretariat – budynek CAZ
ul. Słowackiego 15,
II piętro
do 9 lipca 2024 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków. Sala 2.03- budynek CAZ
ul. Słowackiego 15,
II piętro
11 lipca 2024 r.

 

do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Tablica informacyjna przy sekretariacie – budynek CAZ
ul. Słowackiego 15,
II piętro
od 11 lipca 2024 do 15 lipca 2024

 

do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. A także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Sala 2.03- budynek CAZ
ul. Słowackiego 15,
II piętro
16 lipca 2024 r.

do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Tablica informacyjna przy sekretariacie – budynek CAZ
ul. Słowackiego 15,
II piętro

 

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc:

Termin Miejsce
od 17 lipca 2024 r. do 05 sierpnia 2024 r. Sekretariat – budynek CAZ
ul. Słowackiego 15,
II piętro

Regulamin rekrutacji

Facebook