Technik mechatronik

Mechatronika – to dziedzina techniki, która została zapoczątkowana w latach 70. XX wieku, początkowo w Japonii na bazie nowych osiągnięć w elektronice. Z czasem zaczęła się rozwijać w dziedzinę akademicką, co stało się podstawą do nauczania jej na poziomie szkół średnich zawodowych i zasadniczych.
Według definicji opracowanej przez Międzynarodową Federację Teorii Maszyn i Mechanizmów, mechatronika jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz w procesie produkcji, czyli wytwarzaniu.
Pojęcie mechatronika jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Zadaniem mechatroniki jest wytworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej, działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku. Produkty te mają możliwość realizacji różnych zadań, np. przez zmianę oprogramowania, i potrafią komunikować się z człowiekiem.
Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny.

technik mechatronik 311410

Kwalifikacje:

Montaż uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Przedmioty ogólnokształcące +

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające

Fizyka

Matematyka

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Elektrotechnika i elektronika

Technologie i konstrukcje mechaniczne

Pneumatyka i hydraulika

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Działalność gospodarcza

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia elektrotechniki i elektroniki

Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych

Pracownia pneumatyki i hydrauliki

Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych

Pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Praktyki zawodowe

Absolwent po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.

Facebook