Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji 2024/25

 • Termin Czynność Miejsce
  od 13 maja 2024 r. do 4 lipca 2024 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wniosek generowany za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej

  https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/omikron-public/

  Sekretariat – budynek CAZ
  ul. Słowackiego 15,
  II piętro
  od 21 czerwca 2024 r.
  do 4 lipca 2024 r.
  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje. Sala 2.03 – budynek CAZ
  ul. Słowackiego 15,
  II piętro
  od 13 maja 2024 r. do 11 lipca 2024 r. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. Sekretariat – budynek CAZ
  ul. Słowackiego 15,
  II piętro
  do 9 lipca 2024 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków. Sala 2.03- budynek CAZ
  ul. Słowackiego 15,
  II piętro
  11 lipca 2024 r.

   

  do godz. 12:00

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Tablica informacyjna przy sekretariacie – budynek CAZ
  ul. Słowackiego 15,
  II piętro
  od 11 lipca 2024 do 15 lipca 2024

   

  do godz. 15:00

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. A także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Sala 2.03- budynek CAZ
  ul. Słowackiego 15,
  II piętro
  16 lipca 2024 r.

  do godz. 12:00

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Tablica informacyjna przy sekretariacie – budynek CAZ
  ul. Słowackiego 15,
  II piętro

   

   

  Terminy rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc:

  Termin Miejsce
  od 17 lipca 2024 r. do 05 sierpnia 2024 r. Sekretariat – budynek CAZ
  ul. Słowackiego 15,
  II piętro
Facebook